SwedishNorsk

Så här gör du för att få din värmepump installerad av Hefos:

1. Köp och ta hem en Anslut All-in-one från ditt JULA-varuhus

Det här ingår i standardinstallationen

Det här ingår i standardinstallationen
1. Montering av inomhusdel med tank och styrpanel i pannrummet.

2. Montering av utomhusdel på väggkonsol på yttervägg till pannrummet (max 1,5 m ovan mark) alternativt på markstativ förberett av kunden.

3. Håltagning i lättvägg till pannrummet samt genomföring och tätning. För övriga väggtyper tillkommer extra kostnad.

4. Anslutning av All-in-one mot befintligt värmesystem. Befintlig panna kopplas bort från befintligt system, alternativt behålls intakt på serie på den befintliga radiatorkretsen efter värmepumpsmodulen (som reservkapacitet för husuppvärmning), beroende på val av kund.

5. Rördragning samt rörmaterial för anslutning av ledningar för värme och tappvatten.

6. VVS komponenter och monteringsmaterial för anslutning av värmepump med tank till befintligt vattenburet värmesystem, så som shunt, blandventil, filterball, flexibla slangar, avstängningsventiler, för fackmannamässig anslutning.

7. Värmepump samt 1,7 kW eltillskott för tappvatten i tankens övre del ansluts mot befintlig 16A uttag i anslutning till tankens placering.

8. Resa ingår upp till 50 km enkel väg i förhållande till närmsta Jula-varuhus (ev. överskjutande resväg debiteras enligt prislista).

9. Driftsättning av anläggning samt grundläggande genomgång av systemet med kund.

Specifikation för inkluderade komponenter i standardinstallation

10. Shunt ESBE (manuellt reglage, automatik ingår ej men kan köpas till)

11. Blandventil ESBE (ställbar 25-60 grader)

12. Kopparrör för rörinstallation enligt avgränsningar ovan, avstängningsventiler, filterball, flexibla slangar och övrigt VVS material för fackmannamässig anslutning av tank med värmepump mot befintligt system för värme och tappvatten.


Läs fullständiga villkor här.