SwedishNorsk

Om Hefos

HEFOS AB er et installasjonsselskap som har spesialisert seg på installasjon av varmepumper og produkter for energieffektive varmesystemer.

HEFOS opererer i dag i de markeder der vår hovedpartner Jula driver sin virksomhet. Dette er for tiden i Sverige, Norge og Polen. For ytterligere informasjon om Julas butikker og sortiment i respektive land, se www.jula.se, www.jula.no samt www.jula.pl

Kvalitet og opplæring

Vi satser hardt på og holde høy kvalitet på både installasjoner og installatører. Samtlige av våre installatører er, uavhengig av hvilket land de opererer i, sertifisert for arbeid med kuldemedier. Ved installasjon mot vannbårne varmesystemer, arbeider installatørene normalt i team bestående av 2 personer, hvorav minst én av dem enten er høyskoleutdannet eller er sivilingeniør.

Tegninger og arbeidsledelse

Hver installasjon vi utfører er individuelt tilpasset til det aktuelle byggets og varmesystemets forutsetninger. Beregninger og kvalitetssikring av installasjonene gjøres alltid av HEFOS’ arbeidsleder, som har mange års erfaring med flere av de største varemerkene innen produktområdet, og har Klasse 1 sertifikat for kuldearbeider.

Arbeidsmetode og godkjenning av kunde

Hver installasjon driftsettes, kvalitetskontrolleres og dokumenteres i henhold til HEFOS’ sjekkliste. Det kontrolleres vannsirkulasjon og ytelse, samt at gjennomført installasjon alltid godkjennes av deg som kunde.

*Standardinstallasjon etter godkjent ROT-avdrag. Pris før ROT kr. 14 995 for luft/vann installasjon, samt kr. 4500 for installasjon av luft/luft.


Installasjon luft/luft

Installasjon luft/vann